Kultursti på Hågåsen 2017

Hågåsen i Kirkehamn på Hidra har mange interessante historier som ikke når ut til alle de som besøker denne perlen hvert år. Tyskerne hadde mye aktivitet her under andre verdenskrig, det var et stort slag her under Napoleonskrigene og optisk telegraf har vært plassert på toppen av Hågåsen. I tillegg er Kirkehamn, som sees fra toppen, full av uthavn-, fiskeri-  og seilskutehistorie. I samarbeid med Fylkeskonservatoren i Vest-Agder, Hågåsens Venner og lokale ildsjeler ønsker Smaabyen Flekkefjord å få frem disse historiene. Smaabyen har i dag et tett og godt samarbeid med ildsjeler og lag og foreninger på Hidra. Disse ønsker å bistå både med innhenting av bakgrunnsmateriale, samt montering av skilt. I tillegg er grunneierne på Hågåsen kontaktet, og alle er positive til å få plassert skilt på sin grunn.

Vi skal fortelle historiene på Hågåsen på en best mulig måte gjennom fakta, anekdoter, bilder, skisser og historier. Hovedvekten av historiene vil være fra andre verdenskrig, men vi ønsker også å ha egne skilt som forteller om andre historiske hendelser på Hågåsen og i Kirkehamn.

Sommeren 2017 skal vi ha på plass hovedskiltet for krigsminnene fra andre verdenskrig i. Vi jobber også med å få opp omlag ti skilt til kulturstien beskrevet over.

I 2018 ønsker vi å få på plass et hovedskilt for hele Kirkehamn og også et eget skilt om Kirkehamn sin uthavnshistorie.

Foto: Vest-Agder-Museet. Mandal/dbva.no/
Fotograf: Hanns Ebert